บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับโครงสร้างบริษัท (Corporate Amendment Registration)

5,000.00฿

บริการจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบริษัท เช่น

  • เปลี่ยนแปลงที่อยู่สำนักงานบริษัท
  • เปลี่ยนแปลงตัวกรรมการ
  • เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ
  • เปลี่ยนแปลงวัตถุประสงค์
  • จดทะเบียนเพิ่มทุน ลดทุน
  • จดทะเบียนแก้ไขข้อบังคับบริษัท
  • การจดทะเบียนอื่นๆ

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมไดที่

Email: contact@w-lawthai.com

Tel: 026485111

Line: @wlaw