ปรึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัท

6,000.00฿

เข้าร่วมประชุม ละปรึกษาข้อกฎหมายเกี่ยวกับหุ้นส่วนบริษัท ระยะเวลา 1 ชั่วโมง

ข้อกฎหมายเกี่ยวกับ การวางโครงสร้างบริษัท การควบรวมกิจการ การทำ Corporate Due Diligence การจดทะเบียนเปลี่ยนแปลงต่างๆ การจดทะเบียนจัดตั้งบริษัท การเพิ่มทุน ลดทุน เปลี่ยนแปลงตัวกรรมการ เปลี่ยนแปลงอำนาจกรรมการ  การทำสัญญาระหว่างผู้ถือหุ้น (Shareholder Agreement) การร่างและจดทะเบียนข้อบังคับ การดำเนินการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับหุ้นส่วนบริษัท และการทำบัญชี

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและค่าบริการอื่นๆได้ที่

Email: contact@w-lawthai.com

Tel: (66) 026240555 Fax: (66) 026240509

Line ID: @wlaw