จดทะเบียนจัดตั้งบริษัทตามกฎหมายไทย (ทุนจดทะเบียนไม่เกิน 5,000,000 บาท)

35,000.00฿

ดับเบิลยู ลอว์ ให้บริการจัดตั้งบริษัทตามกฎหมายไทย โดยมีผู้ถือหุ้นต่างชาติ ไม่เกินร้อยละ 49 ของจำนวนหุ้นทั้งหมด

ค่าบริการรวม:

  1. การเตรียมเอกสารและการจดทะเบียน
  2. ค่าธรรมเนียม
  3. สำเนาหนังสือรับรองและวัตถุประสงค์ของบริษัท

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อ

Email: contact@w-lawthai.com

Tel: (66) 026240555 Fax: (66) 026240509

Line ID: @wlaw